Bản tin

Ngày hôm nay: 29-07-2014:

- Phòng Hành Chính

+ -THÔNG TƯ SỐ 23/2014/BGDĐT NGÀY 18/7/2014 QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC.

+ -QUYẾT ĐỊNH SỐ 3063/QĐ-ĐHNL-HC NGÀY 26/12/2012 CỦA HIỆU TRƯỞNG VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG, SỬ DỤNG HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ.

Ngày hôm qua: 28-07-2014

+ Từ ngày 28/7 - 02/8/2014

- Khoa CN Thực Phẩm

+ Thu thập thông tin liên lạc của cựu sinh viên

+ Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam tuyển dụng nhân viên kinh doanh thực phẩm

- Phòng Hợp tác quốc tế

+ Học bổng cho cán bộ Việt Nam làm việc trong ngành Nông nghiệp và Môi trường

- Phòng Công Tác Sinh Viên

+ Công ty TNHH SX&TM Mebipha - Cần tuyển nhân viên kinh doanh

+ Công ty Trung Sơn - Cần tuyển càn bộ kỹ thuật trồng trọt

+ Công ty TNHH Hạt giống Rạng Đông - Cần tuyển nhân viên kinh doanh

- Phòng Đào Tạo

+ Quy chế học vụ - Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

+ Quyết định 17/VBHN-BGDĐT về việc ban hành Quy chế đào tạo Đại học - Cao đẳng theo hệ tín chỉ

- Phòng sau đại học

+ MẪU PHIẾU "TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP"

- Phòng Tổ chức cán bộ

+ Thông báo về việc viết báo cáo thành tích Thi đua-Khen thưởng cấp cao năm 2014

+ Thông báo về việc viết báo cáo thành tích Thi đua-Khen thưởng cấp cao năm 2014