Bản tin

Ngày hôm nay: 24-09-2014:

- Trung Tâm Tin Học Ứng Dụng

+ Danh sách thi tin học ngày 28/09/2014

+ Các quyết định chuẩn đầu ra tin học

- BM công Nghệ Hóa

+ Thông báo đăng ký rèn nghề tại phòng thí nghiệm BM CNHH học kỳ 1 năm học 2014-2015

Ngày hôm qua: 23-09-2014

- Chương trình tiên tiến Chăn nuôi thú y

+ Lịch học lớp Thú y tiên tiên Khóa 2014 (cập nhật ngày 23/09)

- BM công Nghệ Hóa

+ Chương trình đào tạo áp dụng khóa 2014 trở đi

+ Điểm thi học kỳ III năm học 2013-2014

- Khoa Nông Học

+ QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG ĐỀ TÀI LỚP TC10NH VÀ BỔ SUNG

+ QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP LỚP TC10NH VÀ BỔ SUNG (CẬP NHẬT 23/09/2014)

+ QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP LỚP TC10NH VÀ BỔ SUNG

+ THÔNG BÁO THỰC HIỆN KLTN TC10NH VÀ BỔ SUNG (CẬP NHẬT 23/09/2014)

+ DANH SÁCH PHÂN CÔNG ĐỀ TÀI LỚP TC10NH VÀ BỔ SUNG (CẬP NHẬT 23/09/2014)

- Khoa Công Nghệ Thông Tin

+ Biên bản xét Tn đợt tháng 9/2014

- Trung Tâm Khảo thí và Đảm Bảo Chất Lượng

+ THÔNG BÁO KẾT QUẢ XẾP LỚP CÁC HỌC PHẦN ANH VĂN ĐỐI VỚI TÂN SINH VIÊN 2014 (ĐỢT 1).

- Phòng Công Tác Sinh Viên

+ Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Do Công Ty Diên Khánh Tài Trợ Năm Học 2014-2015

- Phòng Đào Tạo

+ Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh ngày 31/08/2014

- Phân Hiệu Đại Học Nông Lâm tại Gia Lai

+ Thông báo danh sách tân sinh viên PH trường đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai được bố trí chỗ ở trong khu nội trú

+ Thông báo tuần sinh hoạt công dân

+ Lịch "Tuần sinh hoạt công dân HSSV" năm học 2014 - 2015

+ Thông báo danh sách vào lớp đăng ký học lại kỳ I năm học 2014-2015

+ Danh sách phân công giáo viên hướng dẫn khóa luận - tiểu luận lớp DH10KEGL