Bản tin

Ngày hôm nay: 05-05-2015:

- Phòng Hành Chính

+ Quyết định v/v thành lập Ban biên tập kỷ yếu "Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM - 60 năm xây dựng và phát triển"

+ Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức chuỗi sự kiện 60 năm thành lập Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM

+ Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức Hội thảo quốc tế kỷ niệm 60 năm thành lập Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM

+ Quyết định v/v điều chỉnh danh sách thành viên Ban biên tập kỷ yếu "Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM - 60 năm xây dựng và phát triển"

- Trung Tâm Tin Học Ứng Dụng

+ Quyết định ban hành chuẩn đầu ra ngoại ngữ - tin học không chuyên dành cho SV tín chỉ từ khóa 2014

- Trung Tâm Đào tạo quốc tế

+ THÔNG BÁO TUYÊN SINH BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH VHVL TẠI ISRAEL 2015

Ngày hôm qua: 04-05-2015

- Phòng Hành Chính

+ Quyết định v/v thành lập Ban vận động tài chính chuẩn bị Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM

+ Quyết định v/v thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM

+ Quyết định v/v thành lập Ban vận động tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM

- BM công Nghệ Hóa

+ Ban hành chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học không chuyên áp dụng cho sinh viên ĐH hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ từ khóa 2014

- Phòng Đào Tạo

+ Biểu đồ kế hoạch đào tạo bậc đại học năm học 2015 - 2016

+ Quyết định ban hành chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học không chuyên

+ DỮ LIỆU THỜI KHÓA BIỂU SINH VIÊN HỌC KỲ 2/14-15

- Phòng sau đại học

+ Kế hoạch ôn thi Tuyển sinh Sau đại học năm 2015

- Phòng Tổ chức cán bộ

+ Kết quả Thi tuyển viên chức

+ Danh sách Phó Giáo sư, Tiến sĩ

- Đoàn Thanh niên CSHCM

+ Kết quả thi đấu và bảng điểm môn Bóng đá nữ

+ Lịch thi đấu các môn