Hội đồng Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh

TS. Bùi Ngọc Hùng
Chủ Tịch Hội Đồng Trường

 Quyết định kéo dài thời gian hoạt động của Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2012-2017

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác
1 GS.TS Nguyễn Hay Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
2 PGS.TS Huỳnh Thanh Hùng Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
3 PGS.TS Dương Duy Đồng Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
4 PGS.TS Phạm Văn Hiền Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
5 ThS Hoàng Thị Mỹ Hương Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
6 KS. Nguyễn Phan Thành Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
7 GS.TS Bùi Cách Tuyến Giảng viên Khoa Môi trường và Tài nguyên Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
8 PGS.TS Lê Đình Đôn Giảng viên bộ môn Công nghệ sinh học,
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Công nghệ sinh học và Môi trường
Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
9 PGS.TS Lê Hữu Khương Giảng viên khoa Chăn nuôi Thú y, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ
Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
10 PGS.TS Nguyễn Huy Bích Trưởng khoa Cơ khí công nghệ Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
11 PGS.TS Phan Tại Huân Trưởng khoa Công nghệ thực phẩm Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
12 TS. Trần Đình Lý Giảng viên khoa Kinh tế, Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
13 PGS.TS Nguyễn Đức Hiền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh vật tư và thuốc thú y (Vemedim),
hành phố Cần Thơ
14 PGS.TS Bùi Văn Miên Nguyên giảng viên khoa Công nghệ thực phẩm Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
15 TS. Nguyễn Văn Lạng Nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ,
Chủ tịch Hội Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam
16 Ông Bùi Ngọc Hoà Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao
17 Ông Trần Ngọc Thuận Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
18 TS Hà Hữu Phúc Vụ trưởng, Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tại TP.HCM

 Quyết định kéo dài thời gian hoạt động của Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2012-2017

Số lần xem trang::17909


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Các văn bản qui định thực hiện 3 công khai tại Trường ĐHNL TP.HCM

  Hội Đồng chức danh giáo sư

  Thực hiện qui chế công khai năm học 2017-2018

  Các văn bản thực hiện của Trường.

  Nội dung

  Các văn bản qui phạm pháp luật về thực hiện công khai

  Qui định