Danh mục Website các Trung Tâm - Viện nghiên cứu

STT Đơn vị Địa chỉ Tổng số trang
1 (kdcl)-Trung Tâm Khảo thí và Đảm Bảo Chất Lượng http://kdcl.hcmuaf.edu.vn 422
2 (ribe)-Viện CNSH - TT PT TN http://ribe.hcmuaf.edu.vn 225
3 (cie-nlu)-Trung Tâm Đào tạo quốc tế http://cie-nlu.hcmuaf.edu.vn 190
4 (cadas)-Trung Tâm Nghiên Cứu và Ứng Dụng Công Nghệ Địa Chính http://cadas.hcmuaf.edu.vn 189
5 (aic)-Trung Tâm Tin Học Ứng Dụng http://aic.hcmuaf.edu.vn 85
6 (caem)-Trung Tâm Năng Lượng và Máy Nông Nghiệp http://caem.hcmuaf.edu.vn 71
7 (rttc)-TT Nghiên cứu và Chuyển Giao Khoa Học Công Nghệ http://rttc.hcmuaf.edu.vn 54
8 (tbi)-Vườn Ươm Doanh Nghiệp Công Nghệ http://tbi.hcmuaf.edu.vn 38
9 (chte)-Trung Tâm Nhiệt Lạnh http://chte.hcmuaf.edu.vn 36
10 (ttmt)-Trung Tâm Môi Trường http://ttmt.hcmuaf.edu.vn 17
11 (rccc)-Trung Tâm Nghiên cứu biến đổi khí hậu http://rccc.hcmuaf.edu.vn 9
12 (icc)-Trung Tâm Cây Công Nghiệp http://icc.hcmuaf.edu.vn 8
13 (bdkt)-Trung Tâm Bồi Dưỡng Kiến Thức http://bdkt.hcmuaf.edu.vn 7
Tổng số trang :1351

Các đơn vị cập nhật trong ngày hôm nay:16-04-2014

Thống kê số lần xem trang các đơn vị

Danh sách đang tiếp tục cập nhật

 

Số lần xem trang::


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

Liên hệ | Danh mục A-Z | Góp ý |

Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8)-38966780- Fax: 84-8-38960713
Email: vphanhchinh @ hcmuaf.edu.vn - Website: http://www.hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng ĐHNL TP.HCM 2011